Deze gegevensbank verstrekt uitsluitend informatie over de operator die het opgevraagde nummer uitbaat zonder vermelding of dit nummer werd toegekend aan een eindgebruiker. Er worden in de “gegevensbank voor nummerlocatie toegankelijk voor het publiek” geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

De VZW kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van haar site of het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. De VZW verwerpt elke aansprakelijkheid en biedt geen enkele waarborg betreffende de software, producten en diensten die via haar website ter beschikking worden gesteld. De VZW waarborgt de juistheid van de informatie op haar site of die toegankelijk is via haar site niet. De VZW heeft het recht de informatie op haar site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De inhoud van deze website wordt beschermd door de nationale wet en internationale verdragen betreffende auteursrecht, handelsmerken, en meer in het algemeen, intellectuele eigendom. In het bijzonder zijn de namen, tekens, logos en slogans het bezit van hun respectieve eigenaars. Om het even welk gebruik van dergelijke inhoud zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming van zijn eigenaar is strikt verboden en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

U kan het netwerk waartoe een telefoonnummer behoort opzoeken. U mag de informatie die u zo verkrijgt echter alleen voor privé-doeleinden gebruiken. Elk ander gebruik van de site en de informatie, in het bijzonder voor commerciële doeleinden of marketing, is strikt verboden en zal worden vervolgd. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de site www.crdc.be, rechtstreeks of via een link. Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door de VZW voor nummeroverdraagbaarheid in België, gevestigd Wetstraat 38/5, 1040 Brussel. Door deze site te gebruiken aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe ze na te leven

 
 
Alle rechten voorbehouden, NPA