Welkom op de publieke website voor opvraging van een nummerlocatie.

Deze gegevensbank verstrekt uitsluitend informatie over de operator die het opgevraagde nummer uitbaat zonder vermelding of dit nummer werd toegekend aan een eindgebruiker. Er worden in de “gegevensbank voor nummerlocatie toegankelijk voor het publiek” geen persoonlijke gegevens opgeslagen.Meer weten over de NPA.Bienvenue sur le site public pour la consultation de localisation de numéro.

Cette banque de données fournit exclusivement de l’information sur l’opérateur assurant le service du numéro demandé, sans mentionner si ce numéro a été attribué à un utilisateur. Aucune donnée à caractère personnel n’est conservée dans la “banque de données de localisation de numéro accessible au public”. En savoir plus sur la NPA.


Willkommen auf der öffentlichen Website zur Abfrage der Lokalisierung von Nummern.

Diese Datenbank gibt ausschließlich Informationen zum Betreiber, der die abgefragene Nummer betreibt, ohne anzugeben, ob diese Nummer einem Benutzer zugewiesen worden ist. In der « öffentlichen Datenbank zur Lokalisierung einer Nummer » werden keine persönlichen Daten gespeichert.Welcome to the Public number location database.

The database gives exclusively the information about the operator serving the requested number without mentioning whether the number has been allocated to a subscriber. No personal data is kept in the number location database.